123 GYM ® 97 Bạch Đằng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 7776 888
Trang web 123gym.vn
Vị trí chính xác 20.861.193.999.999.900, 1.066.729.994


Địa chỉ 123 GYM ® 97 Bạch Đằng ở đâu?

Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của 123 GYM ® 97 Bạch Đằng như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-09:00], Thứ Hai:[05:30-21:30], Thứ Ba:[05:30-21:30], Thứ Tư:[05:30-21:30], Thứ Năm:[05:30-21:30], Thứ Sáu:[05:30-21:30], Thứ Bảy:[05:30-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khoa Gym - Bình Mỹ