1993 Beer Station, Phú Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20-22 Đường D, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 244 44 45
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.761.735, 1.066.654.169


Địa chỉ 1993 Beer Station ở đâu?

20-22 Đường D, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của 1993 Beer Station như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-23:30], Chủ Nhật:[16:00-23:30], Thứ Hai:[16:00-23:30], Thứ Ba:[16:00-23:30], Thứ Tư:[16:00-23:30], Thứ Năm:[16:00-23:30], Thứ Sáu:[16:00-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quận 5 - Asian Bar & Kitchen - khu phố 1 p