222 Boutique

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 255 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 35000, Việt Nam
Số điện thoại 093 632 68 18
Trang web 222.boutique
Vị trí chính xác 20.855.141, 106.689.399


Địa chỉ 222 Boutique ở đâu?

255 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 35000, Việt Nam

Giờ làm việc của 222 Boutique như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Retro - TT. Gia Ray