3K Shop HCM – Store 1, Đa Kao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 434 53 57
Trang web 3kshop.vn
Vị trí chính xác 107.921.835, 1.066.971.391


Địa chỉ 3K Shop HCM - Store 1 ở đâu?

14 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của 3K Shop HCM - Store 1 như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-08:00], Thứ Năm:[08:30-08:00], Thứ Sáu:[08:30-08:00], Thứ Bảy:[08:30-08:00], Chủ Nhật:[08:30-07:00], Thứ Hai:[08:30-08:00], Thứ Ba:[08:30-08:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - ấp 1