81Quán – Lẩu – Nướng Hải Sản Tự Chọn – Hiệp Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 122 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 575 24 76
Trang web
Vị trí chính xác 109.892.983, 1.066.534.872


Địa chỉ 81Quán - Lẩu - Nướng Hải Sản Tự Chọn ở đâu?

122 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của 81Quán - Lẩu - Nướng Hải Sản Tự Chọn như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Mì Cay Seoul Xuân Lộc - Khu 4