ACB – PGD Lạch Tray

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 274 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3833 668
Trang web
Vị trí chính xác 208.440.922, 1.066.929.186


Địa chỉ ACB - PGD Lạch Tray ở đâu?

274 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của ACB - PGD Lạch Tray như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TP bank - Vĩnh Tuy