Aha Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 P. Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 024 6655 5666
Trang web ahacafe.vn
Vị trí chính xác 208.586.006, 10.668.383.019.999.900


Địa chỉ Aha Coffee ở đâu?

40 P. Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Aha Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Highlands Coffee - Phan Trung - Kp2