Aibica Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 56 Đường bao quanh hồ An Biên, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 979 26 89
Trang web
Vị trí chính xác 208.462.832, 10.669.688.389.999.900


Địa chỉ Aibica Coffee ở đâu?

56 Đường bao quanh hồ An Biên, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Aibica Coffee như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-23:30], Thứ Hai:[07:30-23:30], Thứ Ba:[07:30-23:30], Thứ Tư:[07:30-23:30], Thứ Năm:[07:30-23:30], Thứ Sáu:[07:30-23:30], Thứ Bảy:[07:30-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lens Studio, Phường 9