Ailey Nail

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 43 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0825 242 222
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 20.859.176.299.999.900, 1.066.934.926


Địa chỉ Ailey Nail ở đâu?

43 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ailey Nail như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Minh Phương - HairSpecialist (Symphony)