AKA House Go! Mỹ Tho – Quán Nướng Nhật Bản – Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 545 Lê Văn Phẩm, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 7300 068
Trang web akahouse.com.vn
Vị trí chính xác 10.358.684.499.999.900, 10.634.172.629.999.900


Địa chỉ AKA House Go! Mỹ Tho - Quán Nướng Nhật Bản ở đâu?

545 Lê Văn Phẩm, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của AKA House Go! Mỹ Tho - Quán Nướng Nhật Bản như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Ăn - Việt Nam