Aki-Ko Bakery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 112 P. Cầu Đất, Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3592 339
Trang web
Vị trí chính xác 20.854.006.299.999.900, 1.066.836.326


Địa chỉ Aki-Ko Bakery ở đâu?

112 P. Cầu Đất, Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Aki-Ko Bakery như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Bánh Song Kim