Ăn vặt Cô Thuỷ – Thạc Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 655 68 76
Trang web
Vị trí chính xác 160.593.714, 1.082.110.587


Địa chỉ Ăn vặt Cô Thuỷ ở đâu?

2 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ăn vặt Cô Thuỷ như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219ce712bf5a3:0x2ea8c0dea4a8849b

Xem thêm:  Quán Hải Sản Cư Mập - Thanh Khê Đông