Ants Cafe – Thành phố Huế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ KQH Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 094 432 58 87
Trang web
Vị trí chính xác 164.673.583, 107.608.593


Địa chỉ Ants Cafe ở đâu?

KQH Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Ants Cafe như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:09], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cafe LinDa, Suối Nghệ