Áo Dài Ngọc Liên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 272 P. Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3831 624
Trang web
Vị trí chính xác 2.085.585, 10.667.195.099.999.900


Địa chỉ Áo Dài Ngọc Liên ở đâu?

272 P. Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Áo Dài Ngọc Liên như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Smax shop - Thạc Gián