ASIATRANS VIETNAM – An Hải Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 421 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3889 881
Trang web asiatrans.com.vn
Vị trí chính xác 16.065.318.899.999.900, 1.082.299.419


Địa chỉ ASIATRANS VIETNAM ở đâu?

421 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của ASIATRANS VIETNAM như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142183b0c7012a5:0x5632a22805ca9941

Xem thêm:  Times Cargo Logistic (Đà Nẵng) - Thạch Thang