Ativalam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Đ. Quán Nam, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 697 98 95
Trang web
Vị trí chính xác 208.366.568, 10.668.965.659.999.900


Địa chỉ Ativalam ở đâu?

19 Đ. Quán Nam, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ativalam như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  PuKa Shop - Xuân Hà