ATM Vietinbank – Bệnh Viện Trường Đại Học Y Huế – Vĩnh Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 41 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0542 210 620
Trang web vietinbank.vn
Vị trí chính xác 164.582.071, 10.758.710.789.999.900


Xem thêm:  ATM Agribank - Mộc Hóa