Au minimart – Phước Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 129 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0899 151 767
Trang web danang43.vn
Vị trí chính xác 160.660.256, 10.824.446.449.999.900


Địa chỉ Au minimart ở đâu?

129 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Au minimart như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-00:00], Thứ Ba:[06:00-00:00], Thứ Tư:[06:00-00:00], Thứ Năm:[06:00-00:00], Thứ Sáu:[06:00-00:00], Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[06:00-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Circle K, Phường Thắng Tam