AUTASK LOGISTICS

Thông tin chi tiết

Địa chỉ City, Unit 733 – 734 , Thanh Dat 1 Buidling No 3 Le Thanh Tong St., Ngo Quyen Dist Haiphong, Haiphong City, 180000, Việt Nam
Số điện thoại 091 223 26 72
Trang web autask.com.vn
Vị trí chính xác 208.668.422, 1.066.930.053


Địa chỉ AUTASK LOGISTICS ở đâu?

City, Unit 733 – 734 , Thanh Dat 1 Buidling No 3 Le Thanh Tong St., Ngo Quyen Dist Haiphong, Haiphong City, 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của AUTASK LOGISTICS như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  DHL Express Service Point (Điểm Dịch Vụ DHL Express - Quận 3), Phường 3