AXTstore, Phường 8

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0868 392 391
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 103.547.891, 10.709.161.359.999.900


Địa chỉ AXTstore ở đâu?

Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của AXTstore như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Thoại Di Động, Mỹ Phước