BÁCH HỶ AN – P. Blao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 147 Trần Quốc Toản, P. Blao, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3860 660
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 115.368.304, 107.807.589


Địa chỉ BÁCH HỶ AN ở đâu?

147 Trần Quốc Toản, P. Blao, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của BÁCH HỶ AN như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Cơm Chiên Cô Bảy - TT. Long Thành