Bạch Tuộc Quán, Tân Biên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Lê Hồng Phong, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3745 008
Trang web
Vị trí chính xác 115.419.254, 10.601.582.409.999.900


Địa chỉ Bạch Tuộc Quán ở đâu?

9 Lê Hồng Phong, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bạch Tuộc Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Gà tươi Tuấn Hà