BACI COFFEE TÂN HÀ – Tân Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P5XW+2PC, ĐT725, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 100 59 90
Trang web
Vị trí chính xác 11.747.567.799.999.900, 1.081.967.701


Địa chỉ BACI COFFEE TÂN HÀ ở đâu?

P5XW+2PC, ĐT725, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của BACI COFFEE TÂN HÀ như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Beard Papa's Lê Lợi, Hải Phòng