Bánh Căn Nam Mập – P 108 Dãy nhà A – Khu tập thể Đống Đa Sát

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Quán Cafe Ku Sóc, P 108 Dãy nhà A – Khu tập thể Đống Đa Sát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0383 917 976
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 164.619.887, 10.759.411.419.999.900


Địa chỉ Bánh Căn Nam Mập ở đâu?

Quán Cafe Ku Sóc, P 108 Dãy nhà A – Khu tập thể Đống Đa Sát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Căn Nam Mập như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-20:30], Thứ Ba:[10:00-20:30], Thứ Tư:[10:00-20:30], Thứ Năm:[10:00-20:30], Thứ Sáu:[10:00-20:30], Thứ Bảy:[10:00-20:30], Chủ Nhật:[10:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Cơm Tư Đô - Phước Bình