Bánh cuốn Làng Kênh Nam Định, Phường Rạch Rừa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 971 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 322 77 10
Trang web
Vị trí chính xác 10.394.689.099.999.900, 1.071.176.541


Địa chỉ Bánh cuốn Làng Kênh Nam Định ở đâu?

971 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh cuốn Làng Kênh Nam Định như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Bê Thui 371 - Phường 2