Bánh Đa Cua Bể- Bề Bề

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 91 Đ. Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 425 12 56
Trang web
Vị trí chính xác 20.867.988.399.999.900, 1.066.563.508


Địa chỉ Bánh Đa Cua Bể- Bề Bề ở đâu?

91 Đ. Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Đa Cua Bể- Bề Bề như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cơm Gà Xối Mỡ 28b Trần HƯng Đạo - Phường 10