Bánh Đa Cua Lộc Phát – Di Linh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1224 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng 66706, Việt Nam
Số điện thoại 0845 845 652
Trang web
Vị trí chính xác 115.972.374, 10.808.356.169.999.900


Địa chỉ Bánh Đa Cua Lộc Phát ở đâu?

1224 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng 66706, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Đa Cua Lộc Phát như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  QUÁN BÒ TƯ THIÊNG - P. Núi Sam