Bánh Kem Cẩm Tú, Gò Dầu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 701 67 52
Trang web
Vị trí chính xác 111.782.963, 1.063.105.866


Địa chỉ Bánh Kem Cẩm Tú ở đâu?

Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Kem Cẩm Tú như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00], Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH D11/41A Đoàn Nguyễn Tuấn - Âp 4