Bánh Mì NGON – Trảng Dài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. Nguyễn Khuyến, Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 372 59 40
Trang web
Vị trí chính xác 10.985.866.699.999.900, 10.686.781.909.999.900


Địa chỉ Bánh Mì NGON ở đâu?

Đ. Nguyễn Khuyến, Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Mì NGON như thế nào?

Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00], Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00]

Hình ảnh thực tế