Bánh mì que Đà Nẵng – 85 Sóng Hồng – Phú bài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 85 Sóng Hồng, Phú bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam
Số điện thoại 0386 380 980
Trang web
Vị trí chính xác 164.098.756, 10.767.925.419.999.900


Địa chỉ Bánh mì que Đà Nẵng - 85 Sóng Hồng ở đâu?

85 Sóng Hồng, Phú bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh mì que Đà Nẵng - 85 Sóng Hồng như thế nào?

Thứ Hai:[05:30-19:00], Thứ Ba:[05:30-19:00], Thứ Tư:[05:30-19:00], Thứ Năm:[05:30-19:00], Thứ Sáu:[05:30-19:00], Thứ Bảy:[05:30-19:00], Chủ Nhật:[05:30-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hannah Store - Di Linh