Bánh mì Tân Phú, TT. Phước Bửu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 122 duong 27/04, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 414 22 14
Trang web
Vị trí chính xác 105.321.742, 1.074.005.201


Địa chỉ Bánh mì Tân Phú ở đâu?

122 duong 27/04, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh mì Tân Phú như thế nào?

Thứ Tư:[05:30-11:00], Thứ Năm:[05:30-11:00], Thứ Sáu:[05:30-11:00], Thứ Bảy:[05:00-11:30], Chủ Nhật:[05:00-11:30], Thứ Hai:[05:30-11:00], Thứ Ba:[05:30-11:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nutrience - Thức ăn chó mèo cao cấp, Phường 12