Bánh mỳ xíu mại chén Gia phúc – Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20a Đường Triệu Việt Vương, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 239 42 52
Trang web
Vị trí chính xác 119.177.403, 10.843.547.129.999.900


Địa chỉ Bánh mỳ xíu mại chén Gia phúc ở đâu?

20a Đường Triệu Việt Vương, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh mỳ xíu mại chén Gia phúc như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phuc Long Coffee & Tea - Phường 3