Bánh tráng trộn – An Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 552 Nguyễn Văn Tỏ, An Hoà, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 677 51 33
Trang web
Vị trí chính xác 108.856.783, 10.686.291.329.999.900


Địa chỉ Bánh tráng trộn ở đâu?

552 Nguyễn Văn Tỏ, An Hoà, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh tráng trộn như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-08:00], Thứ Bảy:[10:00-08:00], Chủ Nhật:[10:00-08:00], Thứ Hai:[10:00-08:00], Thứ Ba:[10:00-08:00], Thứ Tư:[10:00-08:00], Thứ Năm:[10:00-08:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Trúc Phương - Xuân An