Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Vũng Tàu, Phường 8

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 401 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3570 128
Trang web
Vị trí chính xác 103.566.819, 1.070.857.293


Địa chỉ Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Vũng Tàu ở đâu?

401 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bảo hiểm Xã hội thị xã Trảng Bàng, Trảng Bàng