Bảo hiểm Y tế quận Lê Chân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 126 P. Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3851 322
Trang web
Vị trí chính xác 208.531.233, 10.667.962.159.999.900


Địa chỉ Bảo hiểm Y tế quận Lê Chân ở đâu?

126 P. Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo hiểm Y tế quận Lê Chân như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30], Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Đà Nẵng - Hải Châu 1