Bảo Ngọc Gym

Thông tin chi tiết

Địa chỉ -75, 75 Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 977 79 94
Trang web
Vị trí chính xác 208.660.033, 1.066.925.096


Địa chỉ Bảo Ngọc Gym ở đâu?

-75, 75 Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo Ngọc Gym như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[05:00-14:00], Thứ Ba:[05:00-14:00], Thứ Tư:[05:00-14:00], Thứ Năm:[05:00-14:00], Thứ Sáu:[05:00-14:00], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  NOWFIT (Cộng Hoà), Phường 4