Bảo tàng An Giang – P. Mỹ Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3956 248
Trang web
Vị trí chính xác 103.893.646, 1.054.350.504


Địa chỉ Bảo tàng An Giang ở đâu?

11 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng An Giang như thế nào?

Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[07:30-11:00], Thứ Tư:[07:30-11:00], Thứ Năm:[07:30-11:00], Thứ Sáu:[07:30-11:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[07:30-11:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền - Giang Điền