Bảo tàng Đồng Quê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 69PH+H6G, Thôn Bỉnh Di, Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 098 343 15 23
Trang web baotangdongque.vn
Vị trí chính xác 202.364.401, 1.063.780.759


Địa chỉ Bảo tàng Đồng Quê ở đâu?

69PH+H6G, Thôn Bỉnh Di, Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng Đồng Quê như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[07:00-11:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sun World Ha Long