Bảo tàng Tỉnh Hải Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 11 Hồng Quang, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3852 493
Trang web baotang.haiduong.gov.vn
Vị trí chính xác 20.943.270.599.999.900, 1.063.302.109


Địa chỉ Bảo tàng Tỉnh Hải Dương ở đâu?

Số 11 Hồng Quang, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng Tỉnh Hải Dương như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[07:00-11:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  1999 STEAK l Mì Ý l Hamburger l Salad l Xúc Xích Đức l Nhà Hàng Steak Ngon l Món Ngon Mỗi Ngày, Khu dân cư Trung Sơn