Bầu pizza

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 121C P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0774 913 319
Trang web
Vị trí chính xác 208.551.236, 1.066.855.336


Địa chỉ Bầu pizza ở đâu?

121C P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bầu pizza như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Bụi - Thống Nhất