Bể Bơi Hạ lý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VM6G+6CX, Khu chung cư 80 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0794 193 732
Trang web
Vị trí chính xác 208.606.014, 10.667.611.959.999.900


Địa chỉ Bể Bơi Hạ lý ở đâu?

VM6G+6CX, Khu chung cư 80 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bể Bơi Hạ lý như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-19:00], Chủ Nhật:[05:30-19:00], Thứ Hai:[08:00-09:00], Thứ Ba:[05:30-19:00], Thứ Tư:[05:30-19:00], Thứ Năm:[05:30-19:00], Thứ Sáu:[05:30-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hồ bơi Cộng Hòa - Phường 4