Bê thui Hùng Thu – Duy Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 65 Nguyễn Hoàng, Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 093 629 99 78
Trang web
Vị trí chính xác 15.853.800.199.999.900, 1.082.755.339


Địa chỉ Bê thui Hùng Thu ở đâu?

65 Nguyễn Hoàng, Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Bê thui Hùng Thu như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30], Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31420fcd579b9c6b:0xf4849557e9120ca0

Xem thêm:  Mì Cay Hàn Quốc - Bến Lức - Thanh Phú