Bệnh viện 1A – Chỉnh hình và Phục hồi chức năng – Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1A Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3971 2960
Trang web benhvien1a.com
Vị trí chính xác 107.888.141, 10.665.311.559.999.900


Địa chỉ Bệnh viện 1A - Chỉnh hình và Phục hồi chức năng ở đâu?

1A Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện 1A - Chỉnh hình và Phục hồi chức năng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng