Bệnh viện Châu Thành – TT. Châu Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 176 Tua Hai, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3869 192
Trang web
Vị trí chính xác 11.315.318.099.999.900, 10.603.068.959.999.900


Địa chỉ Bệnh viện Châu Thành ở đâu?

176 Tua Hai, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Châu Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Vũng Tàu, Vũng Tàu