Bệnh viện Đa Khoa Quận Ngô Quyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3550 072
Trang web
Vị trí chính xác 208.602.643, 1.066.949.791


Địa chỉ Bệnh viện Đa Khoa Quận Ngô Quyền ở đâu?

21 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa Khoa Quận Ngô Quyền như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bệnh viện Trưng Vương - Phường 14