BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 709 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 090 408 88 99
Trang web benhvienmathongson.com
Vị trí chính xác 209.882.504, 1.058.413.719


Địa chỉ BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN ở đâu?

709 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - Hoà An