Bệnh viện Pasteur – Hoà Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 19, đường Đồng Khởi, Tp., Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 2222 479
Trang web
Vị trí chính xác 160.609.579, 108.172.641


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142191bdf3d8423:0xc33d03c9e5873c07

Xem thêm:  Nhà thuốc đông y gia truyền Thọ Xuân Đường