Bệnh viện phụ sản Quốc Tế Sài Gòn – Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0899 909 268
Trang web sihospital.com.vn
Vị trí chính xác 107.697.542, 10.668.860.289.999.900


Địa chỉ Bệnh viện phụ sản Quốc Tế Sài Gòn ở đâu?

63 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện phụ sản Quốc Tế Sài Gòn như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM BÁC SỸ THU - Phường Linh Trung