Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3611 618
Trang web phusantamphuc.vn
Vị trí chính xác 208.491.558, 10.668.100.589.999.900


Địa chỉ Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc ở đâu?

10 Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc - Phường 2