Bệnh viện Triều An – An Lạc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 425 Kinh Đ. Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 71906, Việt Nam
Số điện thoại 028 3750 8888
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.392.741, 106.617.127


Địa chỉ Bệnh viện Triều An ở đâu?

425 Kinh Đ. Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 71906, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Triều An như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  PK Tai Mũi Họng - Nhi Và Tư Vấn Dinh Dưỡng